ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า 

เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม  จังหวัดกำแพงเพชร 62150

โทรศัพท์/โทรสาร.055-741700