รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า ครั้งที่ 2.2565 เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 04 October 2022 16:01

เข้าชมแล้วทั้งหมด 55 ครั้ง