ภาพกิจกรรม

มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ตำบลหนองคล้า
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายธีรพัทธ์ อินทรทูต นายอำเภอไทรงาม , ว่าที่ พ.ต.ปรีดา ศรีเมฆ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง , นายสารัตน์ ตั้งเขตการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า ,

ประชุมคณะกรรมการทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า และยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า ณ ห้องประชุมองค์ก

กิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายสารัตน์ ตั้งเขตการ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า งานพัฒนาชุมชน ร่วมกับ กำนัน ผูู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเน

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย(วันลอยกระทง) ประจำปีงบประมาณ 2566
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า ดำเนินการจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย(วันลอยกระทง) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดคงคาราม (บ้านวังโขน) ต.หนองคล้า อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร

กิจกรรมรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ 27 ต.ค.65
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "รวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด คนไทรงาม กำแพงเพชร  JUST SAY NO" ณ สนามหน้าที่ว

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 นายสารัตน์ ตั้งเขตการ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า มอบหมายให้นายสง่า ใจเอื้อ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงาน อบต.หนอง

กิจกรรมวันล้างมือโลก 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโขน จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก ประจำปี 2565 รวมกันเป็นหนึ่งเพื่อสุขภาพอนามัยของมือ : Unite for Universal Hand Hygiene เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างค

กิจกรรมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ  วัดคงคาราม (บ้านวังโขน)
วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโขน เข้าร่วมงานประเพณี ตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดคงคาราม (บ้านวังโขน)

มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่
วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 สำนักงานหลักประกันสุขภาพชาติ นำโดย ภญ.ยุพดี ศิริสินสุขรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับเขตพื้น