ภาพกิจกรรม

โครงการ พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสารัตน์ ตั้งเขตการ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า ได้มอบหมายให้ นายสง่า ใจเอื้อ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า เปิดโครงการ พัฒนาและส

โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปี 2566
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสารัตน์ ตั้งเขตการ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า เข้าร่วมเปิดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปี 2566 จัดโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2566
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสารัตน์ ตั้งเขตการ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า เข้าร่วมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีงบป

โครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหนองคล้า ประจำปีงบประมาณ 2566
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้าได้รับเกียติจาก นายรังสรรค์ มีโพธิ์ สมาชิกสภาจังหวัด เป็นผู้เปิดโครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหนองคล้า ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีปร

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพ หมู่ที่ 1-8 (จับจีบผ้า) ประจำปีงบประมาณ 2566
วันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสารัตน์ ตั้งเขตการ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า มอบหมายให้ นายวัชรพงษ์ เรืองวงษ์ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนอ

โครงการการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนัง
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้าได้รับเกียติจาก ว่าที่พันตรี ปรีดา ศรีเมฆ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เปิดโครงการการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนัง "อัตลั

โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้าได้รับเกียติจาก ว่าที่พันตรี ปรีดา ศรีเมฆ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เปิดโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธ

โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุ
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสารัตน์ ตั้งเขตการ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า ว่าที่พันตรี ปรีดา ศรีเมฆ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมศ

โครงการใส่ใจสุขภาพห่างไกลยาเสพติด
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสารัตน์ ตั้งเขตการ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า ว่าที่พันตรี ปรีดา ศรีเมฆ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เปิดโครงการใส่ใจสุขภาพห่างไก

โครงการ อสม.เข็มแข็ง ร่วมแรงออกกำลังกาย ประจำปี 2566
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสารัตน์ ตั้งเขตการ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า ว่าที่พันตรี ปรีดา ศรีเมฆ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เปิดโครงการ อสม.เข็มแข็ง