ประชุมงานโครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2565

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 30 March 2022 22:19

เข้าชมแล้วทั้งหมด 55 ครั้ง


วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภา และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า ทุกหมู่ เข้าร่วมประชุมงานโครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนกิจกรรมการขับเคลื่อนระบบการ ช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2565


ภาพกิจกรรม