ร่วมต้อนรับนายอำเภอไทรงาม

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 07 April 2022 16:01

เข้าชมแล้วทั้งหมด 51 ครั้ง


วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 นายสารัตน์ ตั้งเขตการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า และทีมผู้บริหาร ร่วมต้อนรับนายธีรพัทธ์ อินทรทูต นายอำเภอไทรงาม และว่าที่พันตรีปรีดา ศรีเมฆ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอไทรงามและปลัดอำเภอไทรงาม


ภาพกิจกรรม