ยินดีต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการ

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 03 May 2022 15:36

เข้าชมแล้วทั้งหมด 37 ครั้ง


วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า ยินดีต้อนรับ นางสาวชญานิศ พิมพ์ทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง นายวัชรพงษ์ เรืองวงษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และว่าที่ร้อยโทสุเชาว์ ถาวร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ เพื่อมาช่วยกันปฏิบัติงานภายในองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป


ภาพกิจกรรม