การประชุมติดตามผลการดำเนินงานการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 06 June 2022 11:40

เข้าชมแล้วทั้งหมด 17 ครั้ง


วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวัชรพงษ์ เรืองวงษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า ดำเนินการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับประเมินฯ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ต่อไป


ภาพกิจกรรม