กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2565

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 06 June 2022 11:43

เข้าชมแล้วทั้งหมด 39 ครั้ง


วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 นายสารัตน์ ตั้งเขตการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.หนองคล้า เข้าร่วมพิธีถวายสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2565


ภาพกิจกรรม