วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 นายสารัตน์ ตั้งเขตการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า ร่วมลงนามถวายพระพร หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระราชินี และขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองคล

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 07 June 2022 10:14

เข้าชมแล้วทั้งหมด 12 ครั้งภาพกิจกรรม