อุตสาหกรรมจังหวัด ร่วมกับงานสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงผลิตถุงพลาสติก เพื่อแนะนำแนวทางการการแก้ไขให้ถูกตามระเบียบต่อไป

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 09 June 2022 14:26

เข้าชมแล้วทั้งหมด 19 ครั้งภาพกิจกรรม