ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโขน

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 20 June 2022 13:09

เข้าชมแล้วทั้งหมด 7 ครั้ง


วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.
นายวัชพงษ์ เรืองวงษ์ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า
พร้อมด้วย นายบุญสร้าง สว่างแผ้ว นักวิชาการศึกษา และครูผูผู้ดูแลเด็ก ร่วมประชุมผู้ปกครอง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโขน
เพื่อชี้แจงกระบวนการต่างๆ ของศูนพัฒนาเด็กเล็กฯ ให้ผู้ปกครองทราบ
1.เรื่องเงินอุดหนุนในด้านต่างๆ ภายใน ศูนพัฒนาเด็กเล็กฯ
2.เรื่องการแต่งกายของเด็กนักเรียนทุกคน
3.เรื่องเวลาการ รับ - ส่ง ของผู้ปกครอง
4.ให้ทางผู้ปกครองได้ร่วมเสนอ และแสดงความคิดเห็นต่างๆ
หลังจากเลิกประชุม ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เชิญผู้ปกครองและเด็กนักเรียน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ ภายในครอบครัว
และคุณครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ


ภาพกิจกรรม