การประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองคล้า

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 22 June 2022 15:25

เข้าชมแล้วทั้งหมด 10 ครั้ง


วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองคล้า ดำเนินการจัดประชุมเพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างด้านงานสวัสดิการชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นกลไกที่ให้ชุมชนได้ดูแลซึ่งกันและกันสอดคล้องตามวิถีชีวิตและขนบเนียมในแต่ละท้องถิ่นซึ่งมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน


ภาพกิจกรรม