โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ปีงบประมาณ 2565

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 23 June 2022 10:36

เข้าชมแล้วทั้งหมด 9 ครั้ง


วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยหันมาออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับหน่วยงาน ประชาชน องค์กร ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า


ภาพกิจกรรม