ลงพื้นที่การปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยบ้านผู้ยากไร้

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 30 June 2022 09:55

เข้าชมแล้วทั้งหมด 57 ครั้ง


วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 นายสารัตน์ ตั้งเขตการ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า นายอุดม สายเสนี ตำแหน่ง กำนันตำบลหนองคล้า และกองช่าง ลงพื้นที่ติดตามผลการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยบ้านผู้ยากไร้  ณ บ้านของนายกล้วย บัวเอม หมู่ที่ 8 บ้านวังสามัคคี ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม