นายกพบผู้ปกครองนักเรียนเพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆ ณ ศพด.บ้านวังโขน

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 05 July 2022 15:12

เข้าชมแล้วทั้งหมด 191 ครั้ง


วันอังคารที่ 5 กรกฏาคม 2565 นายสารัตน์ ตั้งเขตการ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า พร้อมด้วยนายบุญสร้าง สว่างแผ้ว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ พบผู้ปกครองนักเรียนเพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆให้แก่ผู้ปกครองรับทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโขน


ภาพกิจกรรม