กิจกรรมจิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ"

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 27 July 2022 11:01

เข้าชมแล้วทั้งหมด 13 ครั้ง


วันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2565 เวลา 08.30 น.นายสารัตน์ ตั้งเขตการ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาส่วนตำบลหนองคล้า ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ และทำความสะอาดบริเวณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  


ภาพกิจกรรม