การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 03 August 2022 09:01

เข้าชมแล้วทั้งหมด 27 ครั้ง


วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า ดำเนินการจัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า โดยมี นายสุวรรณ ทับทิมเทศ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายสารัตน์ ตั้งเขตการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม


ภาพกิจกรรม