โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันโรคพิษสุนับบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 04 August 2022 17:19

เข้าชมแล้วทั้งหมด 21 ครั้ง


วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 08:30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันโรคพิษสุนับบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้านำโดย นางอัญชุลี บัวบุญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า และนายวัชรพงษ์ เรืองวงษ์ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วยตำบลหนองคล้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และมีนายสุพรรณ ไทยแท้ ปศุสัตว์อำเภอไทรงาม มาเป็นวิทยากร การฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ในการควบคุมคุณภาพวัคซีนทั้งการขนส่ง การจัดเก็บและการฉีดวัคซีน รวมถึงเทคนิคการจับสัตว์เพื่อนำมาฉีด และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้ในครอบครัว และชุมชนต่อไปได้


ภาพกิจกรรม