กิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) และปล่อยปลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 11 August 2022 13:04

เข้าชมแล้วทั้งหมด 38 ครั้ง


วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายสารัตน์ ตั้งเขตการ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมดำเนินกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) และปล่อยปลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดคงคาราม (บ้านวังโขน)


ภาพกิจกรรม