กิจกรรมวันล้างมือโลก 2565

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 18 October 2022 11:11

เข้าชมแล้วทั้งหมด 51 ครั้ง


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโขน จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก ประจำปี 2565 รวมกันเป็นหนึ่งเพื่อสุขภาพอนามัยของมือ : Unite for Universal Hand Hygiene เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้ประชาชนกลุ่มวัยล้างมือด้วยน้ำและสบู่อย่างถูกต้อง 7 ขั้นตอน และเป็นมาตรการหลักในการป้องกันโรคและหยุดการแพร่กระจายของโรค


ภาพกิจกรรม