กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 21 October 2022 10:07

เข้าชมแล้วทั้งหมด 165 ครั้ง


วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 นายสารัตน์ ตั้งเขตการ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า มอบหมายให้นายสง่า ใจเอื้อ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงาน อบต.หนองคล้า ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 โดยร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดินใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า 


ภาพกิจกรรม