ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 27 October 2022 09:32

เข้าชมแล้วทั้งหมด 119 ครั้ง


วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า


ภาพกิจกรรม