กิจกรรมรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ 27 ต.ค.65

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 27 October 2022 10:13

เข้าชมแล้วทั้งหมด 218 ครั้ง


วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "รวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด คนไทรงาม กำแพงเพชร  JUST SAY NO" ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอไทรงาม 


ภาพกิจกรรม