โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย(วันลอยกระทง) ประจำปีงบประมาณ 2566

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 14 November 2022 12:57

เข้าชมแล้วทั้งหมด 21 ครั้ง


วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า ดำเนินการจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย(วันลอยกระทง) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดคงคาราม (บ้านวังโขน) ต.หนองคล้า อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม