กิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 18 November 2022 14:29

เข้าชมแล้วทั้งหมด 99 ครั้ง


วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายสารัตน์ ตั้งเขตการ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า งานพัฒนาชุมชน ร่วมกับ กำนัน ผูู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประเทศไทย โดยใช้กลยุทธ์เคาะประตูบ้าน (Knock Door Marketing) ในเขตตำบลหนองคล้าภาพกิจกรรม