ประชุมคณะกรรมการทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 22 November 2022 13:28

เข้าชมแล้วทั้งหมด 9 ครั้ง


วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า และยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า


ภาพกิจกรรม