กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในหลังเลิกงาน ครั้งที่ 2

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 09 February 2023 09:38

เข้าชมแล้วทั้งหมด 32 ครั้ง


วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า ร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในหลังเลิกงาน เพื่อให้มีความสมัครสมานสามัคคีกันในหมู่คณะ


ภาพกิจกรรม