การประชุมซักซ้อมแนวทางการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 09 February 2023 09:45

เข้าชมแล้วทั้งหมด 2,606 ครั้ง


วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. นายสารัตน์ ตั้งเขตการ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ดำเนินการประชุมซักซ้อมแนวทางการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า


ภาพกิจกรรม