โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2566

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 27 February 2023 11:49

เข้าชมแล้วทั้งหมด 18 ครั้ง


วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายสารัตน์ ตั้งเขตการ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนตรีจุฬาศึกษา คณะคุณครูเขตตำบลหนองคล้า อาสาสมัคร อปพร. เจ้าหน้าที่พนักงาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย


ภาพกิจกรรม