กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในหลังเลิกงาน 8 มีนาคม พ.ศ.2566

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 11 March 2023 13:01

เข้าชมแล้วทั้งหมด 34 ครั้ง


วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า ร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในหลังเลิกงาน เพื่อให้มีความสมัครสมานสามัคคีกันในหมู่คณะ


ภาพกิจกรรม