กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในหลังเลิกงาน 15 มีนาคม พ.ศ.2566

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 15 March 2023 19:13

เข้าชมแล้วทั้งหมด 8 ครั้ง


วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า ร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในหลังเลิกงาน เพื่อให้มีความสมัครสมานสามัคคีกันในหมู่คณะ


ภาพกิจกรรม