ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 15 March 2023 19:22

เข้าชมแล้วทั้งหมด 8 ครั้ง


วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. นายสารัตน์ ตั้งเขตการ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่ออนุมัติแผนในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า


ภาพกิจกรรม