ประชุมศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 07 April 2023 09:07

เข้าชมแล้วทั้งหมด 34 ครั้ง


วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสารัตน์ ตั้งเขตการ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อบต.หนองคล้า และ อปพร. ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ อปพร เพื่อการเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน และการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566


ภาพกิจกรรม