โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2566

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 16 April 2023 09:18

เข้าชมแล้วทั้งหมด 24 ครั้ง


วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2566 เวลา 07.30 น. นายสารัตน์ ตั้งเขตการ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สจ.รังสรรค์ มีโพธิ์ และพนักงาน อบต.หนองคล้า ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดป่าเลไรย์ (บ้านหนองคล้า) หมู่ที่ 1 บ้านหนองคล้า โดยได้รับเกียรติจากว่าที่พันตรี ปรีดา ศรีเมฆ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้


ขอขอบคุณท้องที่ท้องถิ่น รพสต.บ้านใหม่เจริญพร รพสต.บ้านแก้วสุวรรณ และชาวตำบลหนองคล้าทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้


ภาพกิจกรรม