โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 19 April 2023 13:51

เข้าชมแล้วทั้งหมด 32 ครั้ง


วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า ร่วมกับท้องที่ท้องถิ่น แพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ วัดคงคาราม(บ้านวังโขน) ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการ 


โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด และหัวหน้าส่วนราชการ 

มอบ ทุนการศึกษาและสิ่งของต่าง ๆ ให้แก่เด็กและประชาชน อาทิเช่น เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบถุงยังชีพ และจัดให้มีการตรวจรักษาพยาบาล รวมทั้งหน่วยบริการเคลื่อนที่แก่ประชาชน


ภาพกิจกรรม