ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนและพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 19 May 2023 15:35

เข้าชมแล้วทั้งหมด 6 ครั้ง


วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายสารัตน์ ตั้งเขตการ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนและพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า 


ภาพกิจกรรม