ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล 23 พ.ค.2566

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 23 May 2023 14:35

เข้าชมแล้วทั้งหมด 14 ครั้ง


วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสารัตน์ ตั้งเขตการ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตตำบลหนองคล้า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อการจัดทำ/ทบทวนหรือเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้าต่อไป


ภาพกิจกรรม