โครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหนองคล้า ประจำปีงบประมาณ 2566

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 11 September 2023 11:31

เข้าชมแล้วทั้งหมด 64 ครั้ง


วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้าได้รับเกียติจาก นายรังสรรค์ มีโพธิ์ สมาชิกสภาจังหวัด เป็นผู้เปิดโครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหนองคล้า ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีประธานคณะกรรมการจัดงาน นายสารัตน์ ตั้งเขตการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่บัว


ภาพกิจกรรม