โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2566

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 14 September 2023 14:35

เข้าชมแล้วทั้งหมด 62 ครั้ง


วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสารัตน์ ตั้งเขตการ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า เข้าร่วมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โคกหนองนา นายสุวิทย์ สัปทน


ภาพกิจกรรม