โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปี 2566

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 14 September 2023 14:44

เข้าชมแล้วทั้งหมด 157 ครั้ง


วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสารัตน์ ตั้งเขตการ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า เข้าร่วมเปิดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปี 2566 จัดโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้วสุวรรณ ณ.ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้วสุวรรณ


ภาพกิจกรรม