โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 10 October 2023 13:35

เข้าชมแล้วทั้งหมด 37 ครั้ง


วันจันทร์ที่9 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 น. นายสารัตน์ ตั้งเขตการ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า เข้าร่วมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา นำโดย นายธีรพัทธ์ อินทรทูต นายอำเภอไทรงาม เป็นผู้เปิดโครงการ ณ วัดแม่บัว บ้านแม่บัวหมู่ 3


ภาพกิจกรรม