ตัวแทนตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม รับรางวัลการแข่งขันกวนกระยาสารท ในงานประเพณีสารทไทย-กล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2566

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 10 October 2023 13:48

เข้าชมแล้วทั้งหมด 114 ครั้ง


วันที่ 5 ตุลาคม 2566 ตัวแทนตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม รับรางวัลการแข่งขันกวนกระยาสารท ในงานประเพณีสารทไทย-กล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2566 จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ????????????????
1.รางวัลชนะเลิศ ประเภทรสชาติ (ต้วแทนจาก ม.1 ต.หนองคล้า)
2. รางวัลชมเชย ประเภทลีลา (ตัวแทนจาก ม.2 ต.หนองคล้า)


ภาพกิจกรรม