หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า
Nong Khla Subdistrict Administrative Organization
สินค้าและผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโขน
นมัสการหลวงพ่อดวงดี
วัดคงคารามเพื่อเป็นศิริมงคล
ย่านเก่าแก่ในตำบลหนองคล้า
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า
Nong Khla Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
NEWS
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโขน เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2567
 
นายสารัตน์ ตั้งเขตการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า
www.nk.go.th
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนา ชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
ติดต่อ อบต.หนองคล้า 055-741-700
Email : saraban.nongkla@gmail.com
นายวัชรพงษ์ เรืองวงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า
 
กิจกรรม
ACTIVITY
กิจการสภา
COUNCIL
วีดิทัศน์
VIDEO
 
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
   
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  Procurement news
   
 
   
  ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
  Procurement results
   
     
   
 
   
 
   
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 18 
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ 2566 [ 16 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 51 
ประการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 4 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 21 
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว888  [ 28 ก.พ. 2567 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13 กค. มท 0803.4/ว902,ว903 รายชื่อฯ รุ่นที่ 13  [ 28 ก.พ. 2567 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว892  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว893  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย กศ. มท 0816.3/ว890 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว881 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก้บการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/ว879 รายชื่อฯ รุ่นที่ 4  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 กพส. มท 0810.4/ว880 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร (ระยะที่ 1) กสธ. มท 0819.2/ว845  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การเพิ่มจำนวนรุ่นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการประเมินผลและการรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ระบบ e-Plan รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว828 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ผลการประเมินการดำเนินกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.8/ว793 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข งวดที่ 1 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว791  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม กสธ. มท 0819.3/2499  [ 27 ก.พ. 2567 ]
การจัดงาน MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว874 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 27 ก.พ. 2567 ]
ซักซ้อมเกี่ยวกับระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารของอำเภอและจังหวัดในการพิจารณาโครงการและเอกสารประกอบการขอกู้เงินทุ่นส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว3  [ 27 ก.พ. 2567 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาฉีด กค. มท 0803.3/ว870  [ 27 ก.พ. 2567 ]
ขอแจ้งปรับปรุงแนวทางการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมรับการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบที่ 3 (76 จังหวัด) (ฉบับปรับปรุง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว853 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 27 ก.พ. 2567 ]
แนวทางการดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว869 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 27 ก.พ. 2567 ]
สำรวจฐานข้อมูลน้ำหนักเด็กอายุ 0 - 5 ปี และข้อมูลภาวะการเจริญเติบโตของเด็กในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการน้ำหนักเด็กได้มาตรฐานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว866  [ 27 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว864  [ 23 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามการรับรู้ สภาพปัจจุบัน ความคาดหวังและความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สน.บถ. มท 0809.4/ว861  [ 23 ก.พ. 2567 ]
ผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว854 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 23 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ สน.บถ. มท 0809.4/ว862  [ 23 ก.พ. 2567 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 19 - 20 สน.คท. มท 0808.3/ว846 บัญชีรายชื่อฯ รุ่นที่ 19 - 20  [ 23 ก.พ. 2567 ]
แบบรายงานและตัวชี้วัดการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กระดับชั้นอนุบาล กศ. มท 0816.5/2391  [ 23 ก.พ. 2567 ]
   
  CLICK
 
   
 
กพ 0023.3/ว 1167 การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ (ดู : 1)  [ 29 ก.พ. 2567 ]    
กพ 0023.4/ว155 แจ้งขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการฝึกอบรม (ดู : 7)  [ 28 ก.พ. 2567 ]    
กพ 0023.5/ว 1122 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภั  [ 27 ก.พ. 2567 ]    
กพ 0023.3/ว 153 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา (ดู : 1)  [ 27 ก.พ. 2567 ]    
กพ 0023.5/ว 1100 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 2 (เดือนมกราคม -  [ 27 ก.พ. 2567 ]    
กพ 0023.4/ว 151 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ (ดู : 1)  [ 27 ก.พ. 2567 ]    
กพ 0023.3/ว1130 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล (ดู : 5)  [ 27 ก.พ. 2567 ]    
กพ 0023.6/ว 1099 แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ดู : 3) [ แนบ1 ]  [ 27 ก.พ. 2567 ]    
กพ 0023.4/ว 148 ขอส่งรายงานวิจัย เรื่อง "การทุจริตและระดับความเสี่ยงต่อการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ภาค 4" (ดู : 2)  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
กพ 0023.4/ว 149 การบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น (ดู : 1)  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
กพ 0023.3/ว 150 ขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ "ท้องถิ่นไทยร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ" และกำหนดวัน เวลา นัดหมายเพื่อเข้าฝึกอบรมทักษะฟุตบอล (ดู : 2)  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
กพ 0023.3/ว1063 แจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (ดู : 1)  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
กพ 0023.6/ว 1054 การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี พ.ศ. 2567 (ดู : 0)  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
กพ 0023.3/ว 147 ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน (ดู : 1)  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
กพ 0023.6/ว 1055 การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี พ.ศ. 2567 (ดู : 1)  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
กพ 0023.3/ว1082 การดำเนินการรวมรุ่นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109 - 67) (ดู : 1) [ แนบ1 ]  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
กพ 0023.6/ว 1065 การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 (76 จังหวัด) (ดู : 0) [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
กพ 0023.2/ว 1052 ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ (ดู : 2)  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
กพ 0023.6/ว 1033 ขอแจ้งข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท (ดู : 2)  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
กพ 0023.6/ว 1030 แจ้งคำแนะนำการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV) ในระหว่างผลักดันเพื่อบรรจุในสิทธิประโยชน์ เพิ่ม 1 เข็ม รวมเป็น 2 เข็ม (คำแนะนำชั่วคราว) (ดู : 4)  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
   
  CLICK
 
   
 
ทต.สลกบาตร ดำเนินการฝึกปฏิบัติทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ [ 28 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 54 
ทต.สลกบาตร กิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสลกบาตร [ 28 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 63 
อบต.ป่าพุทรา [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.นครชุม การรณรงค์งดการเผาในที่โล่ง [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 2 
ทต.ไทรงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นเก็บที่นอน ๖ ช่อง จำนวน ๑๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 2 
ทต.ไทรงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นเก็บที่นอน ๖ ช่อง จำนวน ๑๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าขุนราม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ค [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 4 
ทม.กำแพงเพชร ข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภ [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 3 
ทม.กำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ 2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567 เทศบาล [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 2 
ทต.ปากดง โครงการ หนูน้อยนักประดิษฐ์ [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 6 
อบต.สลกบาตร ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิก [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 4 
ทต.ประชาสุขสันต์ ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมให้ความรู้สื่อมวลชนในการเลือกวุฒิสภา [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 6 
ทต.ประชาสุขสันต์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 10 
อบต.โนนพลวง กิจกรรมทำบุญตักบาตรตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศา [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 4 
ทต.คลองแม่ลาย พิธีมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยเหลือผ [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
   
  CLICK
 
   
 


อบต.วังไทร ซื้ออาหารเสริม (นม) ปีการศึกษา 2566 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทองหล่อ ประจ [ 1 มี.ค. 2567 ]


ทต.สลกบาตร จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.พ. 2567 ]


ทม.กำแพงเพชร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์) รถขยะอัดท้ายเบอร์ ๒ ทะเบียน ๘๑-๒๗๖๗ โดยวิธี [ 29 ก.พ. 2567 ]


ทม.กำแพงเพชร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.พ. 2567 ]


อบต.หนองทอง จ้างงานซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ หมู่ที่ 10 บ้านโนนใหญ่พัฒนา2 จำนวน 2 สาย ตำบลห [ 29 ก.พ. 2567 ]


อบต.ถาวรวัฒนา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 2 บ้านถนนใหญ่ ด้วยวิธ [ 29 ก.พ. 2567 ]


อบต.ถาวรวัฒนา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 2 บ้านถนนใหญ่ ด้วยวิธ [ 29 ก.พ. 2567 ]


อบต.ทุ่งทอง จ้างจัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสุขใจ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยว [ 29 ก.พ. 2567 ]


อบต.ทุ่งทอง จ้างจัดหาอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งทอง ประจำเดือน มีนาคม [ 29 ก.พ. 2567 ]


อบต.ยางสูง จ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยาง [ 29 ก.พ. 2567 ]


ทต.วังยาง ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโร [ 29 ก.พ. 2567 ]


ทต.วังยาง จ้างเหมาบุคคลเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำ [ 29 ก.พ. 2567 ]


ทต.คลองพิไกร จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมขนมหวานหรือผลไม้สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล [ 29 ก.พ. 2567 ]


อบต.มหาชัย ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำ จำนวน 3 เครื่อง (กองคลั [ 29 ก.พ. 2567 ]


อบต.บ่อถ้ำ ซื้อน้ำดื่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ ประจำเดือนมีนาคม [ 29 ก.พ. 2567 ]


อบต.บ่อถ้ำ จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิ [ 29 ก.พ. 2567 ]


อบต.บ่อถ้ำ จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อถ้ำ ประจำเด [ 29 ก.พ. 2567 ]


อบต.บ่อถ้ำ จ้างเหมาบริการ ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดย [ 29 ก.พ. 2567 ]


อบต.บ่อถ้ำ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหา [ 29 ก.พ. 2567 ]


อบต.บ่อถ้ำ จ้างเหมาชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.พ. 2567 ]
   
  CLICK
 
 
 
 
 
GOOGLE EARTH
CLICK
 
 
   
  ประกาศจากระบบ
  e-GP
   
 
   
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน ๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ๕ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2567 ]จ้างซ่อมแซมปรับปรุง ฝ้าเพดานห้องประชุมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า [ 28 ก.พ. 2567 ]

   
 
 
กระดานสนทนา
OUR WEBOARD
 
   
 
เว็บไซต์ อบต.หนองคล้า อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 ธ.ค. 2566)    อ่าน 82  ตอบ 0  
   
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
   
ผลิตภัณฑ์ชุมชม จากไร่เชษฐ์เจริญชัย
โรงเรียนบ้านหนองคล้า
CLICK CLICK
SERVICE
ส่วนบริการต่างๆของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า

 
คู่มือประชาชน
ระเบียบ แบบฟอร์ม หนังสือต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
CLICK
สายตรงปลัด
089-959-1302
 
 
คำแนะนำภาษี
 ภาษีป้าย
 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
CLICK
KNOWLEDGE
MANAGEMENT
การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการ
ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเอง
CLICK
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
E-Service
แจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริต
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
จองคิวขอรับบริการออนไลน์
 
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
NAXSOLUTION
Webappication Design
CLICK
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 2 ม.ค. 2567
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในบริการ
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงนายก
โทร. 087-209-0919
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150 โทรศัพท์ : 055-741-700 โทรสาร : 055-741-700
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า
จำนวนผู้เข้าชม 56,265 เริ่มนับ 2 ม.ค. 2567
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
 
อบต.หนองคล้า จ.กำแพงเพชร
CLICK